Da det startede

1919 – slutningen af 1920'erne

Agerskov Ungdomsskole er sønderjyllands ældste efterskole. Agerskov Ungdomsskole startede den 3. November 1919 i kirkekroen i den sydlige ende af hovedgaden – bygningen eksisterer stadig som Hovedgaden 39 i Agerskov. Agerskov Ungdomsskole starter inden genforeningen i 1920 og det er usædvanligt, at der påbegyndte en dansk skole i Sønderjylland under tysk herredømme.

Skolen blev oprettet af lokale, der kunne se, at ungdommen manglede skolegang, efter at 1. verdenskrig var sluttet. Under 1. verdenskrig var der stort set ingen skolegang, da mange unge og deres lærere blev sendt i krig. Skolen starter som en efterskole, det betyder, at de unge får skolegang i en alder, der var efter skole alderen. Skolen starter ikke som kostskole – eleverne bor hjemme.

De tarvelige 30'ere

Slutnin­gen af 1920'erne – 2. verdens­krig

Under den store verdensøkonomiske krise fra slutningen af 1920’erne og indtil slutningen af 1930’erne er skolen lukket, fordi der ikke er elever – de har ikke råd. I slutningen af 1930’erne er økonomien blevet bedre og skolen starter op igen. Skolen har dog fået ny adresse – den er flyttet ca 100 m om på hjørnet af Nørregade og Kirkevej på adressen Kirkevej 7.

Opblomstringen bliver dog kort. 2. verdenskrig bryder ud og da tyskerne besætter Danmark lukker skolen igen, fordi tyskerne beslaglægger bygningerne.

Skolen starter op igen efter 2. verdenskrig, men med få elever og under meget ringe kår. Skolen oplever også, at forskellige forstandere ikke holder ret lang tid. De fleste regnede dengang med, at det var et spørgsmål om tid, før skolen lukkede.

AU historisk

Forstandere med forstand

FRK. TANG

I 1951 bliver Agnete Tang ansat som forstander. Det bliver skolens redning. Hun ændrer Agerskov Ungdomsskole til en “ren” pigeskole. Frk. Tang er kendt for at være ret streng og eleverne bliver holdt i kort snor. Alle lærerne er kvinder og den eneste mand, som får lov til at komme på skolen, er den lokale præst!

Bygningerne på Kirkevej er ved at være for små og i slutningen af 1950erne samler frk. Tang og bestyrelsen midler sammen til at bygge nyt. I sommeren 1962 er de nye bygninger på Vellerupvej 25 klar og skolen flytter igen.

SVENNINGSEN

I 1971 stopper frk. Tang og Inger og Johannes Svenningsen ansættes  som forstanderpar. Agerskov Ungdomsskole er stadig en ren pigeskole og det bliver den ved med at være indtil sommeren 1984. Elevholdet 1984/85 er det første blandede elevhold.

I de 23 år Svenningsens er forstanderpar på Agerskov Ungdomsskole, bliver der bygget ud rigtig mange gange – det er undervisningslokaler, elevværelser, svømmebad (der senere bliver til svømmehal) og idrætshal.

KIRSTEN OG HENRIK JUUL-DAM

I 1994 stopper Svenningsens og Kirsten og Henrik Juul-Dam bliver ansat som forstanderpar. De bliver på AU i 9 år, inden de vælger at flytte til Århus. I den tid er de med til at fremtidssikre skolen ved at købe jord, der ligger ved siden af skolen, så der senere bliver mulighed for at bygge ud.

Efter Kirsten og Henrik er stoppet bliver Bo Vesterbye og Lars Hygum, som på det tidspunkt er lærere på skole, konstitueret som forstandere i et år.

Nuværende forstander

Lars Kristensen

I 2004 bliver Lars Kristensen ansat som forstander. På det tidspunkt er der plads til 105 elever på Agerskov Ungdomsskole. Det svarer nogenlunde til gennemsnitsstørrelsen af efterskoler på det tidspunkt.

Lars har mange ideer, tanker og planer for udviklingen af Agerskov Ungdomsskole – både på bygningsområdet og på det pædagogiske område. Nogle af planerne koster penge og i efterskoleverdenen er der en måde at få flere indtægter på – det er flere elever. Så i dag er der plads til 170 elever. I 2008 blev der bygget nyt køkken, spisesal samt en ny stor springhal. Desuden er der bygget ny forstander bolig. I 2017 blev der anlagt kunstgræs fodboldanlæg på det 5 ha. store område syd for skolen, der blev tilkøbt tidligere.

På det pædagogiske område er den største ændring, at vi i 2009 ændrede vores 10.klasse til AUX – en fantastisk spændende måde at arbejde med undervisning og involvering af eleverne.

Lars Kristensen

Besøg os!

Vi afholder ikke efterskolernes aften i år grundet skitur.

Hvis du har lyst til at besøge os kan du tilmelde dig en af besøgsdagene.

Kom på besøg - Book en rundvisning