Personlig udvikling med et smil på læben

Når du har været elev på Agerskov Ungdomsskole, skal du opleve at du har flere muligheder i dit liv. I løbet af det år du er på efterskole hos os, får du chancen for at udvikle dig fagligt og socialt.

Formål og værdier

Agerskov Ungdomsskoles formål og værdigrundlag

Med udgangspunkt i et grundtvigsk livs- og menneskesyn er det Agerskov Ungdomsskoles formål at bidrage til elevernes almene og alsidige dannelse. Skolens opgave er derfor at skabe muligheder for elevernes tilegnelse af viden og erfaringer, der medvirker til den enkelte elevs hele personlige udvikling. Agerskov Ungdomsskoles undervisning og samvær skal medvirke til, at eleverne får kendskab og tillid til egne muligheder og forståelse for forpligtende fællesskaber.

Skolen lægger vægt på, at eleverne udvikler evne og mod til kritisk refleksion med henblik på at blive frie, selvstændige mennesker og ansvarlige borgere, der kan og vil engagere og udvikle sig videre i levende fællesskaber.

Værdigrundlag

Agerskov Ungdomsskoles pædagogiske virksomhed bygger på respekt for det enkelte menneskes frihed og dets unikke muligheder samt ansvar og forståelse for forpligtende fællesskaber.

På Agerskov Ungdomsskole værdsætter vi derfor:

  • at det enkelte menneske udvikler sig i ansvarlig og forpligtende samvær med andre
  • at alle mennesker har både evne, ret og pligt til at bidrage til udviklingen af fællesskaber
  • at hele skolens daglige omgang er præget af respekt for det enkelte menneskes frihed og ansvarlighed samt tillid til evnen og viljen til at udvikle sig sammen med andre
  • at man har medindflydelse på fælles anliggender og omsorg for den enkeltes værdighed og selvbestemmelse.

Hviler på to grundsten

Fokus på det enkelte individ

For os er det vigtigt, at der er fokus på det enkelte individ. Vi vil være en skole, hvor den enkelte elev føler, at der er muligheder og udfordringer, som passer til det niveau, vedkommende har. Det forsøger vi at gøre ved at være tæt på den enkelte elev, bl.a. ved at hver elev er tilknyttet en kontaktgruppe og ved at personale/elev forholdet er åbent og tillidsfuldt.

 Vi har også meget fokus på, hvordan den enkelte er i sammenhæng med de andre. Vi vil et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte oplever, at vedkommende er vigtig for, at helheden kommer til at fungere godt.

 

1. Det enkelte menneske

2. Det forpligtende fællesskab

Kom på besøg - book en rundvisning