Et anderledes skole år

Vil du have et efterskoleår, hvor du får frihed til at vælge det, der virkelig interesserer dig? Så skal du læse videre - for nu bliver det godt!

AUX – verdens bedste 10. Klasse

Vil du have et skoleår, hvor du vælger, hvilke fag du skal have? – som tager udgangspunkt i hvad du gerne vil og hvad du synes er spændende? – som giver dig de udfordringer, du vælger?

Hvis “JA” – Så skal du vælge at tage dit 10.skoleår på Agerskov Ungdomsskole. Vi har lavet en 10.klasse, som tager udgangspunkt i dig og i at 10.klasse skal være starten på noget nyt og ikke bare en gentagelse af det, du har prøvet  9 år i folkeskolen.

 

Alle elever har svømning/idræt (1 time om ugen), gymnastik (4 x 50 minutter om ugen) og fællestimer (fortællinger, sang mv.).

Hvad betyder AUX?

AU står for 2 ting: 

  • En forkortelse af skolens navn – Agerskov Ungdomsskole – AU, Au er også det kemiske tegn for guld
  • X er i romertal 10

 

  • Derfor 2 betydninger: Agerskov Ungdomsskoles 10.klasse og “Guld10”

AUX består af 3 grundsten:

Periodefag (PF)

PF er fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi, men bare på en helt ny måde. Du skal selv vælge alle dine i alt 20 PF. Alle PF er beskrevet ud fra et fag, et emne og en sværhedsgrad. Det kunne f.eks. være: “Matematik – Sport og matematik – niveau 2”. Du skal i alt have 20 forskellige PF, men du skal vælge dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi, så du sikrer dig, at du har de fag, du skal have for at komme videre på din ungdomsuddannelse.

AUX uger

Du får 3 AUX uger, som er forløb, hvor alle AUX elever har det samme emne. Hvert emne varer 2-3 uger og arbejdsformen er projektorienteret. Du kommer til at lære at lave problemformulering, opstille og skrive en opgave og fremlægge foran dine kammerater.

Årsopgave (ÅO)

Du afslutter året med at lave en ÅO. ÅO tager udgangspunkt i den ungdomsuddannelse, du har valgt. Hvis du har valgt en gymnasial ungdomsuddannelse, skal du skrive en større opgave og gå til eksamen i den. Hvis du har valgt en ikke gymnasial ungdomsuddannelse, skal du i praktik i en uge og lave en kort skriftlig opgave om din praktik og gå til eksamen i den opgave.

Når året er færdigt, får du et AUX-afgangsbevis med 20 karakterer for PF – 3 karakterer for AUX uger, en karakter for din OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) opgave og  en karakter for ÅO. 

Hvis du vælger verdens bedste 10. Klasse

Hvis du vælger verdens bedste 10. Klasse – altså AUX, så kommer du IKKE til folkeskolens 10.klasses prøver – det har følgende betydning.

Vi ved, at AUX forbereder eleverne super godt på ungdomsuddannelserne – bl.a. fordi det er det ungdomsuddannelserne siger til os!

Ønsker du en ikke-gymnasial ungdomsuddannelse søger du ind på dine 9.klasses karakterer og er de gode nok, kommer du ind. Er de ikke gode nok, kan det være en mulighed at ændre dette. Er dette aktuelt, kontakt da viceforstander Lars Hygum

Kom på besøg - book en rundvisning