Undervisning på Agerskov Ungdomsskole

På Agerskov Ungdomsskole har vi en masse dygtige og engagerede lærere, som er klar til at tage imod dig og give dig undervisning og udfordringer, der passer til dig.

Et anderledes efterskoleår

I vores 9.klasse har vi delt eleverne ind i klasser, som er udgangspunktet for elevernes undervisning. I perioder vil klasserne blive brudt op i alle fag og der vil blive lavet holddeling på andre måder – det kan være pige/dreng, niveaudeling osv. Der vil også være perioder med ekstra lærere på undervisningen, mest for at tilgodese elever med faglige udfordringer.

Når du er elev i 9.klasse, skal du som udgangspunkt til folkeskolens prøver – FP9.

I vores 10.klasse – AUX – har hver elev sit helt eget personlige skema, som der ikke er andre, der har. Det betyder, at der er holddeling på kryds og tværs af årgangen – du kan vælge udfordringer ud fra hvem du er og hvad der interesserer dig.

Vi tilbyder ikke folkeskolens 10.klasses prøver.

Alle elever har svømning/idræt (1 time om ugen), gymnastik (4 x 50 minutter om ugen) og fællestimer (fortællinger, sang mv.).

9. Klasse på Agerskov Ungdomsskole

Vi tilbyder folkeskolens afsluttende prøver i 9. klasse. Der gives prøvemulighed i følgende fag i 9. klasse: dansk, matematik, tysk, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi, historie, kristendomskundskab og samfundsfag.

9. klasse på AU

Sammensæt verdens fedeste skema

10. Klasse på Agerskov Ungdomsskole

Vil du have et skoleår, hvor du vælger, hvilke fag du skal have? – som tager udgangspunkt i hvad du gerne vil og hvad du synes er spændende? – som giver dig, de udfordringer du vælger?

Hvad er AUX

Kom på besøg - book en rundvisning